O službi

U okviru Tehničke službe obavljaju se sledeći poslovi:

  • tehničko održavnje objekata i opreme, poslovi održavanja higijene, priprema i distribucija hrane, poslovi preventivnih mjera zaštite u cilju zaštite ljudi i imovine, prevoz robe, pacijenata i radnika i poslovi pranja i održavanja rublja.
  • poslovi tekućeg i investicionog održavanja objekata, opreme i inventara, servisiranje i testiranje ispravnosti uređaja i opreme u okviru svoje osposobljenosti. Briga o ispravnom i urednom održavanju kanalizacije, instalacija za struju i vodoinstalacija, kotlovnici i sistemu za grijanje i hlađenje objekata bolnice. Vodi se briga o ispravnom funkcionisanju sistema za ventilaciju i hlađenje aparata svih medicinskih aparata i uređaja. Vrše se poslovi regulisanja ulaza i izlaza iz objekata i kruga bolnice, vrše se poslovi telefoniranja, vodi se briga o ispravnom funkcionisanju telefonskih uređaja i aparata, obavljaju poslovi zaštite na radu i poslovi zaštite od požara i održavanja aparata za protivpožarnu zaštitu.
  • poslovi održavanja higijene prostorija ustanove, održavnje higijene objekata i opreme, službi i odjeljenja. Obavljaju se poslovi čišćenja slivnika i krovova, održavanje i uređenje bolničkog kruga i zelenih površina, parkovskog rastinja i hortikulture po objektima. Obavljaju se poslovi pravilnog upravljanja medicinskim otpadom. Poslovi brijanja i šišanja pacijenata. Obavljaju se poslovi pranja svih vrsta rublja za potrebe ustanove i to: dopremanje, prijem, pranje, sušenje, peglanje i izdavanje rublja, održavanje rublja, prekrajanje i krojenje novog rublja, rashodovanje dotrajalog rublja.
  • vrši se skladištenje namirnica, priprema, proizvodnja ili obrada. Vrši se termička obrada namirnica i dostava gotove hrane do bolesnika. Osim toga vrši se planiranje ishrane, izrada dnevnih, sedmičnih i sezonskih jelovnika, planiranje ishrane po dijetema, vrši se obračun namirnica po dijetama i trebovanja dobijena od odjenjenja i službi ustanove. Planiranje ishrane po dijetama vrši se uz saradnju sa medicinskim osobljem (medicinskim sestrama i ljekarima). Ovo odjeljenje vrši i serviranje hrane pacijentima.
  • poslovi prevoza pacijenata, održavanje ispravnosti vozila za prevoz radnika i pacijenata. Prenos pokretnih i nepokretnih pacijenata, prevoz radnika, pacijenata za hemodijalizu, obezbjeđuje prevoz svih vrsta roba, te utovar i istovar robe.